| CS | EN |

Skatepark

Skatepark v Šimkových sadech je svou celodřevěnou konstrukcí unikátním parkem. Dřevěné jsou totiž nejen překážky, ale také celá podlaha. Skatepark tak tvoří jednu kompaktní plochu a díky tomu je jízda skateparkem plynulejší a rychlejší. Při návrhu a realizaci nového skateparku firmou Park Pilots (http://www.parkpilot-ramps.cz/) bylo pamatováno na rozdílnost nároků, při jízdě na skateboardu a freestyle kolech. Park je proto navržen tak, aby vyhovoval všem sportům. Díky pevné střeše, která je nad celou plochou skateparku, se zde dá jezdit i za nepříznivého počasí. Díky svému jedinečnému konceptu byl Hradecký skatepark vyhlášen odbornou porotou a čtenáři časopisu Board jako nejlepší skatepark roku 2008 v prestižní anketě BOARDAWARDS. Skatepark vznikl a je provozován s podporou města Hradec Králové.


Provozní doba

Pondělí až pátek 14:00 – 20:00
Sobota a neděle 11:00 – 21:00
Případné změny se včas dozvíte od správce areálu, budou vyvěšeny u pokladny skateparku a na tomto webu.


Cena vstupného

Skate a brusle 30 Kč/den
Kolo 40 Kč/den
V případě zájmu o pernamentku se obraťte na správce areálu, kterého najdete v pokladně u vstupu do skateparku.


Umístění parku

Skatepark najdete v Šimkových sadech (ohraničené ulicemi Akademika Bedrny, Šimkova, Buzulucká a Pilnáčkova) v Hradci Králové. Nejblíže to do skateparku budete mít z ulice Pilnáčkova, od stanice autobusu Delvita linky 5 a 11. Přesné umístění najdete zde.


Občerstvení

V případě potřeby je v pokladně skateparku možnost mini občerstvení. Pokud by vás tato skromná nabídka neuspokojila, tak pár kroků od parku je Supermarket Kaufland, restaurace Mc Donald a KFC.


Provozní řád
 1. Návštěvníci areálu skateparku, jsou povinni uhradit před vstupem do skateparku odpovídající vstupné uvedené v ceníku na základě dokladu a tímto se prokázat na vyzvání pověřených pracovníků.
 2. Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu skateparku návštěvník souhlasí s dodržováním provozního řádu.
 3. Osoby mladší 10 let mohou do areálu skateparku pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 4. Do areálu skateparku není dovolen vstup se psy ani s jinými zvířaty.
 5. Zakázaný přístup mají lidé v podnapilém stavu. Provozovatel je oprávněn u návštěvníků provádět namátkovou kontrolu hladiny alkoholu dechovou zkouškou.
 6. Užívání plochy a překážek, i pohyb v tomto skateparku, je pouze na vlastní nebezpečí návštěvníků.
 7. V prostoru skateparku je povolena jízda pouze na skateboardu, in-line bruslích a BMX kolech (ostatní freestyle prostředky jako je horské kolo, koloběžka nebo koloboty je možné používat pouze po dohodě s provozovatelem). BMX kolo musí být vybaveno plastovými záslepkami na stupačkách a řídítkách.
 8. Za jakýkoli úraz majitel ani provozovatel skateparku nenese žádnou odpovědnost.
 9. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli ani nikomu jinému. Za veškeré vámi způsobené škody nesete plnou odpovědnost.
 10. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru skateparku, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli skateparku.
 11. Každý návštěvník je povinen plochu, překážky i okolí udržovat v čistotě.
 12. Všechny osoby se pohybují ve skateparku na vlastní nebezpečí.
 13. 13. Osoby mladší 15 let musí používat při jízdě ochrannou přilbu, chránič kolen, loktů i zápěstí. Osobám starším 18 let, které užívají překážkovou plochu v areálu, se doporučuje to samé vybavení. Osoby mladší 18 let musí používat při jízdě minimálně ochranou přilbu. Při konání soutěží jsou závodníci povinni mít ochranou přilbu každý bez výjimky.

Ve skateparku je zakázáno
 1. Vnášet alkoholické či jiné omamné a psychotropní látky.
 2. Vstup s jakoukoliv zbraní nebo ostrými předměty.
 3. Vnášet sklo.
 4. Vstupovat na překážkovou plochu a na překážky nebo je aktivně využívat pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek.
 5. Kouřit a užívat jakékoli druhy omamných či psychotropních látek.
 6. Lézt, šplhat či se zavěšovat na konstrukci haly.
 7. Poškozovat plochu, překážky nebo vybavení skateparku.
 8. Rozdělávat oheň a používat pyrotechnické pomůcky.
 9. Vstupovat na překážkovou plochu s předměty ohrožujícími bezpečnost.
 10. Vstupovat do areálu bez platné vstupenky či mimo provozní dobu pod pokutou 1.000,-Kč.
 11. Divákům se zakazuje vstupovat do prostoru překážkové plochy a na překážky a odkládat tam osobní věci (batohy, oblečení apod).

Každý návštěvník skateparku je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být na základě výzvy pověřených osob z areálu vyveden bez náhrady vstupného. Pokud tak neučiní, může být pro vyvedení přizvána policie.